rozšířená realita

Virtuální vzdělávání

Společnost Arloon připravila několik vzdělávacích aplikací pro Android, iOS i Windows v oblastech Chemie, Geometrie, Anatomie, Astronomie, Biologie a Matematiky. Podívejte se: http://www.arloon.com/product

Rozšířená realita ve výuce

Podívejte se na aplikace rozšířené reality, které by mohly pomoci ve výuce: http://www.teachthought.com/technology/32-augmented-reality-apps-for-the-classroom-from-edshelf/

view More